Skambækken

Hotellets historie 1800

Skambækken var kendt viden på gamle engelske søkort fra omkring 1800-tallet, i perioden med  ’Kanonbådskrigene’, hvor den engelske flåde angreb Danmark og kendte til bækken, som et godt sted at hente frisk ferskvand.

Kildevandet blev anvendt i de omkringliggende ejendomme, formentlig gennem århundreder, men i dag er det kun Skambækgården nordvest for hotellet, der stadig får sin vandforsyning direkte fra kilden via eget vandværk. Med stor sandsynlighed har kilden og bækken eksisteret siden sidste istid.

Ca. 700 meter fra havet springer det lille vandløb Skambækken i et kildevældsområde nord for Strandhotel Røsnæs og syd for Vandtårnet (der blev bygget i 1920).
Fra kildevældet løber bækken direkte mod syd, og passerer gennem det, der for mange år siden var mølledammen på ’Skambæk Mølle’, og derpå et par havebassiner i hotellets have inden det endelige udløb i Kalundborg Fjord, hvor ’Havfruestenen’ er placeret.

1937 – Luftfoto hvor man kan se vandfaldet i den store mølledam, de 2 bassiner og det endelig udspring i havet ved Havfruestenen.

Mølledammen og vandfaldet i feriehjemmets have.

1981 – Mølledammen og vandfaldet i yderst til højre

Springvandet i haven som stadig eksisterer. Her går kildevandet igennem og videre til den sidste dam inden havet.

Matrikelkort 1806 – området med vand er der hvor hotelhaven med Skambækken i dag er at finde.

Nutidigt satellitfoto med Skambækken ved nr. 4, de 3 havebassiner ved nr. 5 og Havfruestenen ved nr. 6 hvor kilden løber ud i havet.