Skambæk Skanse

Hotellets historie 1809-1814

I naturområdet lige vest for Strandhotel Røsnæs finder man resterne af Skambæk Skanse (redoute) som blev anlagt for 200 år siden i 1809.
Skambæk Skanse var bevæbnet med 6 stk. 18-punds kanoner, som kunne række 13-1400 meter, og på 500 meters afstand kunne kuglen gå igennem en 54 cm massiv egetræsplanke. Hver kanon blev betjent af 8 artillerister og en underofficer som kanonkommandør.
Skansen var omgivet af en tør grav (som stadig kan ses på nordvestsiden), og fra voldene stak 430 vandrette stormpæle ud.
Krudtet var gemt i en kasse nedgravet i skansen, og der fandtes også en bræddehytte til officererne, mens de øvrige vagter havde to jordhytter nord for skansen. Resten af mændene var indkvarteret hos beboerne i de nærmeste landsbyer.
Under kanonbådskrigen 1807-1814, efter briternes ødelæggelse af den danske flåde, blev der lavet et system af skanser i Kalundborg Fjord fra nordspidsen af Røsnæs, langs sydkysten af Røsnæs, på Gisseløre, og frem til Lerchenborg Skanse på Asnæs.
De skulle forsvare kyststrækningerne og indsejlingen til Kalundborg, og give de danske kanonbåde tilflugtsmuligheder samt nægte engelske skibe adgang til proviant og vand. Skambæk Mølle havde både kildevand og mel, og har helt sikkert været et udset mål for englænderne.
Kalundborg var tilsammen bemandet med ca. 100 mand og hovedkvarteret lå på Torvet i Kalundborg.
I 1812 havde Kalundborg 8 kanonbåde, 2 armerede sejl- og rofartøjer og 6 barkasser.
Kanonbådene blev stationeret på udsatte steder langs kysterne og blev bygget i 2 udgaver der begge kunne føre sejl:
-Kanonchaluppen, der havde en 64 mands besætning, 30 årer, to 24 pds. kanoner og to 4 pds. rælingskanoner.
-Kanonjollen, der havde en 24 mands besætning, 18 årer, en 24 pds. kanon og en 4 pds. kanon.
Skambæk Skanse er fredet, men ligger på en del af hotellets grund, da Dansk Lokomotivmandsforening tilkøbte ‘Skansen’ nogle år efter de i 1923 købte det daværende Skambæk Badehotel.
Skansen er velbevaret, men er i dag mere skjult af den naturlige beplantning i området.
Fra toppen af skansen kan man forestille sig, hvordan kystmilitsen har kunnet overskue og beskyde Kalundborg Fjord og det omkringliggende landskab.
På Røsnæs Fyr er der i sommerhalvåret åbent for en spændende udstilling om bl.a. kanonbådskrigen, og her finder man en model af Skambæk Skanse.

Tegning af Skambæk Skanse (redoute) med 6 stk. 18-punds kanoner.

Kort over Skambæks Skanse og Skambæk Mølle (hvor Strandhotel Røsnæs ligger i dag).

Gården ved Skambæk Mølle år 1900 og Skambæk Skanse i baggrunden.

1981 – Skansen – set mod sydøst. Hotellets tag kan anes i baggrunden.

Skansen – set mod sydvest og fjordsiden i 1981

Skansen – set mod nordvest i 1981

Orlogsbriggen The Tickler stryger flaget og overgiver sig til kanonbådene i Storebælt 3. juni 1808.

Modellen af Skambæk Skanse som kan ses i sommerhalvåret på Røsnæs Fyr.

Nutidigt ‘skyggekort’ hvor man kan se, hvor meget af Skambæk Skanse (nr. 1), der stadig er at finde i landskabet.

Nutidigt ‘satellitfoto’ hvor man kan se Skambæk Skanse i landskabet vest for hotellet ved nr. 1.