Skambæk Mølle

Hotellets historie 1705-1917

Skambæk Mølle kan dateres helt tilbage til 1705 og lå der, hvor Strandhotel Røsnæs i dag er beliggende. Frem til 1829 var Skambæk Mølle en vandmølle med et stampeværk, der primært forarbejdede vadmel. Skambæks møllested bestod af et stue- og møllehus med vandmølleværk, samt en længe til fårehus, tørvehus, hestestald, foderlo, tærskelo og lade.

Men der var efterhånden ikke nok vand til at drive vandmøllen, så den kunne kun benyttes 6-7 timer hver 3. dag. I 1829 blev der derfor opført en vejrmølle, på bakken nord for boligen. Det var hverken en hollandsk mølle eller en almindelig stubmølle. Hele kroppen kunne dreje og var bygget på en tyk kampestens og murstens grundfod.

Skambæks vejrmølle afbrændte en nat i juli 1833 og blev i 1834 erstattet af en en ottekantet vejrmølle af hollandsk facon, hvor toppen kan dreje. Tømmeret var solidt gjort, i såvel ege- som fyrretømmer og den var bygget på en dels kampestens- og dels brændte murstens grund.

I 1866 blev en 13 årig pige fra Kallerup slået ihjel af møllevingen, kun få år før at møllen omkring 1870 blev flyttet til Raklev. Årsagen til flytningen kendes ikke, men i 1869 fik den hollandske vejrmølle konkurrence, da bager Groth i Nostrup også opførte en vejrmølle.

Vandmøllen var i mellemtiden etableret igen og ved en tvangsauktionen 1888 taktseres møllebygningen øst for gården med tilhørende kværne og møllehjul til 600 kr. Møllebygningen var 10 alen lang og 8 alen dyb, opført af ege- og fyrretømmer, murede vægge og stråtag.

Bondegården med vandmølle havde en del sommerpensionater de senere år, og da sagfører og bankdirektør Hans Jørgen Hass købte gården i 1917 for at drive Badehotel, blev landbrugsbygningerne revet ned og landbruget flyttet længere mod nord, hvor den nuværende Skambækgaard blev opført.

1900 – gården set fra nordøst. I baggrunden ses bakken med Skambæk Skanse.

1902 – Hovedhuset der senere blev til badehotel og feriehjem. Til højre ses møllehuset og vandmøllen kan anes mellem træerne yderst til højre.

1915 – Vandmøllen for enden af møllehuset.

1900 – Gården set fra nordvest. Bemærk hestevognen til venstre i billedet.

Matrikelkort 1806 – Skambæk Mølle ses nederst til højre. Bemærk symbolet for vandmøllen.

Matrikelkort 1860 – Skambæk Mølle ses nederst til højre.