Havfruestenen

Hotellets historie 1925

“Paa Feriehjemmet afholdtes den 30. Juli 1925 en lille Festlighed i Anledning af, at lokomotivfører A. P. Andersen, Aalborg under sit Ophold på Hjemmet i en stor sten havde indhugget i Relief en Havfrue, som på meget festlig Maade blev afsløret. -Ved Syvtiden om Aftenen samledes Gæsterne paa Stranden, hvor Stenen var opstillet, tildækket med et stort Dannebrogsflag. Fhv. Kgl. Skuespillerinde Frk. Anthonsen holdt Tale, hvori Frøkenen opfordrede lokomotivmændende til at værne om denne sten, der nu blev afsløret.
Frøkenen sammenlignede Lokomotivmændende med Havets Helte, idet Jernbanerne tildels havde afløst Skibene som et Led i Samfærdslen. Under talen stod Havguden Neptun (lokf. Ch. Christiansen Es.) op ad Havet med Trefork, behængt med Tang fra Isse til Fod. – Havguden foretog med dyb og myndig Røst selve Daaben og formanede de tilstedeværende Menneskebørn at værne om hans Havfrue, som nu havde taget Plads på Skambæk Strand.- Efter at Havguden havde foretaget Daaben forsvandt han atter i Havet, og i det samme Øjeblik lød et mægtigt tordenskrald, der buldrede henover Hjemmet og først fortog sig langt ud over Fjorden.
Næppe har nogen Afsløring formet sig mere Højtidelig end her på den aabne Strand, hvor Naturen gav sit besyv med.
Herefter samledes gæsterne i Spisestuen til oplæsning, et glas vin og en snak om den smukke Havfrue. Her gik Talerne Slag i Slag, om Hjemmet og meget mere, og Gæsterne tog med sig et muntert minde fra Sommerferiens glade Dage på Feriehjemmet”.

Kilde: Dansk Lokomotiv Tidende den 20. august 1925

———-oOo———-

På højkant igen
Havfruestenen eksisterer stadig øst for badebroen ved en en høfte i vandkanten omkring der, hvor kilden ‘Skambækken’ løber ud i havet.
Stenen var gennem årene blevet lagt ned af det hårde vejr, men i sommeren 2017 i forbindelse med at 2 fynboer rammede pæle ned til badebroen, brugte de noget af deres grej til at få stenen rejst, så den igen kan ses og komme til ære og værdighed.

———-oOo———-

Fakta
Havfruen er et fabelvæsen – en kvinde med fiskehale
Havfruer har været kendt fra søfareres beretinger, men betragtes som overtro eller fuldemandshistorier.
Ofte portræteres havfruer siddende på sten, imens de reder deres hår.

Havfruesten er beliggende hvor Skambækkilden udspringer i havet.

Stranden ved Feriehjemmet

Nutidigt satellitfoto med Skambækken ved nr. 4, havebassinerne ved nr. 5 og Havfruestenen ved nr. 6.