DLF’s Feriehjem – Del 2

De sidste år 1938-1968

Udvidelsen af bygningerne
Ved erhvervelsen bestod Dansk Lokomotivmands Forenings Feriehjem af 3 fløje; hovedbygnigen, det store annex mod vest og det lille annex mod øst. Der forefandtes dengang 16 dobbeltværelser og 4 enkeltværelser. Sidst i 30’erne var det dog nødvendigt at skride til en udvidelse af hjemmet, da antallet af besøgende voksede.
Den gamle hovedbygning blev revet ned og udvidet både i længden, dybden og højden, idet der blev bygget en etage mere på. Verandaen (havestuen) blev udvidet mod vest fra 5 til 7 vinduer. Samtidig blev hele feriehjemmet moderniseret, med rindende vand, møbler, senge med dundyner osv, og ved samme lejlighed fik spisesalen, salonen og verandaen nye møbler. I 1941-42 blev det lille og store annex udvidet mod nord, er gav en tiltrængt forbedring af økonomaens værelse og kontor samt 8 nye gæsteværelser.

Besættelsen
Perioden 1939-49 var en vanskelig tid for feriehjemmet. Fra sidst i 1939 var der rationering på sukker, kaffe, franskbrød, og mel, og i løbet af 1940 kom rugbrød, smør, margarine, cacao og gryn på kort. Men det lykkedes at gennemføre alle sæsoner med bistand fra leverandørerne, et betydeligt merarbejde for personalet samt velvilje fra gæsterne.
Netop i disse år havde lokomotivmændende hårdt brug for hvile, og man ønskede ikke lukke hjemmet ned og derved give tyskerne anledning til at beslaglægge stedet.

Den 9 april 1945 – en lille måned før befrielsen blev hjemmet dog beslaglagt af den tyske værnemagt til brug for 134 tyske flygtninge. Det lykkedes forinden med hjælp fra de kommunale myndigheder og modstandbevæglesen at fjerne og sikre en del af inventaret herunder sengetøj, dækketøj mv.
Inden beslaglæggelsen var vistrasilkegardinerne fjernet – antagelig af tyske soldaer.

Den 12. marts 1946 var den sidste tysker ude og håndværkerne gik i gang med en gennemgribende reparation og desinfektion således at man i juli samme år igen kunne modtage gæster til ferieophold. I 1948 kunne en lokomotivmand, hustru og 2 børn i alderen 6-14 år bo på hjemmet for 16 kr. om dagen, og gennem sæsonen var der 240 børn på feriehjemmet med deres familier.

Læs mere om DLF’s Feriehjem – Del 1

Hent DLF’s Jubilæumshæfte (uddrag) fra 1949 som PDF ved at klikke på billedet.

1960 – Bagsiden af hovedbygningen annexet mod vest der i dag kaldes ‘Sydfløjen’.

1961 – Luftfoto fra feriehjemmets sidste periode. Bemærk at forlængelsen af det vestlige annex er bygget og kan anes bag hovedbygningen.

1968 – Verandaen (Havestuen) hvor der i dag er Næs Gourmet.

1968 – Spisesalen, hvor der i dag er Næs Brasserie, med ‘vinduer’ til havestuen hvor der i dag er Næs Gourmet. Bemærk manden med ‘blitzen’ i døren til havestuen.

DLF Postkort fra den sidste periode. Bemærk “Træannekset” der husede en billardstue, som lå i forbindelse med Model-lokomotivet.

1955 – ‘Træannekset’ der husede billardsalon samt modellokomotivet på skinnerne.

1968 – Spisesalen, hvor der i dag er Næs Brasserie. Døren i enden af lokalet går ind til det østlige annex, hvor der i dag er ‘Pejsestue’ i Brasseriet.

1949 – Indgangen med de 2 kandelabre ved indkørslen samt ballustraden mod vandsiden. Bemærk bakken ‘Kohornet’ i det fjerne med ‘Den javanesiske Pavillon’