DLF’s Feriehjem – Del 1

De første år 1922-1938

Skambæk Badehotel blev solgt på tvangsauktion til DLF og den 17. juli 1922 blev ”Dansk Lokomotivmands Forenings Ferie- og Rekreationshjem” åbnet for medlemmerne.
DLF havde siden 1906 haft et ferie- og rekreationshjem som forslag på generalforsamlingen, men først i 1920 blev der nedsat et udvalg, som indbød til frivillig tegning af andele, og allerede i 1921 var den tegnede andelssum på 49.270 kr. Nogle år senere blev det vedtaget at alle nye medlemmer med en kontingentforhøjelse skulle betale en andelskapital på 120 kr. i løbet af et vist antal år.

Et par år efter at udvalget var nedsat, begyndte udvalget at se sig om efter en ejendom eller en grund til formålet og der blev anslået en byggesum på 200.000.
Der var en overgang tale om at købe badehotellet ”Rønshoved” ved Flensborg Fjord, hoteller ved Vejle og Middelfart og en gammel gård ”Teglværksgården” mellem Jyderup og Sejerøbugten. Ved et tilfælde fik man at vide, at ”Skambæk Badehotel” var til salg på tvangsauktion. Badehotellet var fuldt monteret og lige klar til at flytte ind i, og det blev købt med al inventar for den efter omstændighederne lave pris 62.000 kr.

For at sikre gæsterne god plads at færdes på købte man samtidig det såkaldte ”Kohorn” – en høj bakke beliggende sydøst for feriehjemmet, ligesom den mellem ”Kohornet” og feriehjemmet beliggende Klintegård blev erhvervet, begge dele for en købesum på 20.750 kr. Der var også tale om at købe jorden vest for hjemmet ”Skansen” samt Klintebo øst for hjemmet, men det var dog kun ”Skansen” der senere blev købt.

De første år måtte man stadig søge at tilføre nye midler og i 1922 udsendte man et særligt sanghæfte som blev solgt for 1,50 kr. Senere blev der foranstaltet lotterier, hvor overskuddet gik til feriehjemsfonden.

Feriehjemmet modtog gennem årene adskillige gaver fra medlemmerne i form af andele, som blev anvendt til køb af nye møbler og porcelæn.
I 1923 skænkede lokomotivfører S. Børgesen (populært kaldet ”Skipperen”) monogrammet i frontspidsen.
Samme år skænkede lokomotivfører F. Spøer kandelabrene ved indkørslen til hjemmets grund. Begge gaverne var et smukt eksempel på gammelt gedigent kunstsmedearbejde udført af lokomotivmænd, som var udgået fra smedens stolte håndværk.

Med den gode økonomiske basis der blev lagt gennem de foranstaltninger som feriehjemsudvalget indførte, tog man fat på forbedringer. Så fulgte købet af ”Skansen”, ”Ballustraden” foran hjemmet og senere en veranda til hovedbygningen.
Der blev gjort meget ud af haven og hjemmets omgivelser. I haven sprang vandet prægtigt fra små skulpturer og bag springvandet var DLF’s initialer udformet i sten.

Sidst i 30’erne blev Feriehjemmet udvidet.
Læs mere om DLF’s Feriehjem – Del 2

Hent DLF’s Jubilæumshæfte (uddrag) fra 1949 som PDF ved at klikke på billedet.

1922 – Den 17. juli blev Dansk Lokomotivmandsforenings Feriehjem indviet.

1937 her ses tydeligt vandfaldet ved mølledammen og kildens udspring videre i havet

Springvandet i haven som stadig eksisterer.

Haven og mølledammen øst for feriehjemmet.

1935 – Spisestuen i den østlige mellemfløj – hvor pejsestuen i dag er placeret

Interiør fra Feriehjemmet

1937 – Bondestuen

1937 – Havestuen hvor Næs Gourmet i dag er placeret