Den javanesiske Pavillon på Kohornet

Hotellets historie 1922-53

I efteråret 1922 købte Dansk Lokomotivmandsforening ”Den javanesiske Pavillon” på den hollandske udstilling i København. Den blev anbragt på bakken ”Kohornet”, som var et yndet mål for gæsternes aftenture og indviet den 25. juni 1923. Pavillonen blev også brugt som musiktribune, når de ferierende arrangerede søndags- eller sommeraftenkoncerter, og i en tekst fra tiden lige efter krigen nævnes det, at der afholdes ‘Forårsmøde’ på Kohornet.

Pavillonen med dens ejendommelige og smukke tagdækning stak lidt op over den omgivende beplantning og var synlig både fra Feriehjemmet og helt inde fra Kystvejen.
De fire krumme horn og stråtaget, som prydede bygningen og gav den et eksotisk og østligt præg, var beundret af mange, men tidens tand og hårde vejrforhold medførte en tiltrængt reparation af taget i 1944. Det var desværre ikke muligt at skaffe en dansk tækkemand til at udføre reparationen uden hornene blev fjernet, så herefter stod ”Den javanesiske Pavillon” med almindeligt stråtækt tag.

Mange af gæsterne troede til forveksling at hornene på pavillonen var navngivende til bakkens benævnelse som ”Kohornet”. Men bakkens benævnelse er af meget ældre årgang, og kan eksempelvis ses på et gammel målebordsblad fra 1842, og kan også ses benævnt den dag i dag på kommunens kort over området.

En af de nuværende beboere på Klintedalsvej fortæller, at han som barn var på ferie på Lokomotivmandsforeningens Feriehjem, og at han husker at alle gæsterne gik ad vandrestien fra feriehjemmet og op til Den javanesiske Pavillon på Kohornet, hvor der var dækket op til kaffe og kage ved borde i Pavillonen og på græsset foran.

Vandrestien eksisterer stadigvæk og man kan derfor gå den smukke tur langs kanten af skrænterne op til Kohornet, hvor man stadig kan se resterne af de bænke der var opstillet rundt om Pavillonen. Stedet er i dag groet til med skov og man kan ikke længere se vandet fra området hvor pavillonen stod. Der var også en enkelt bænk helt fremme på kanten med udsigt til feriehjemmet (se foto). Den gemmer sig i buskadset på venstre hånd, når man kommer op af trappen og går lidt til højre.

Kohornet er stadig en del af hotellets ejendom. Det var oprindeligt bankdirektør Hans Jørgen Hass, der købte gartneriet ved ”Kohornet” i 1917 og Klintegaard i forbindelse med at han lavede Skambæk Mølle om til Skambæk Badehotel.

Dansk Lokomotivmandsforening købte i 1922 Skambæk Badehotel med al inventar på tvangsauktion for 62.000 kr. For at sikre gæsterne god plads at færdes på købte man samtidig ”Kohornet” sydøst for feriehjemmet, ligesom den mellem ”Kohornet” og feriehjemmet beliggende Klintegaard blev erhvervet, begge dele for en købesum på 20.750 kr. Der var også tale om at købe jorden vest for hjemmet ”Skansen” samt Klintebo øst for hjemmet, men det var dog kun ”Skansen” der senere blev købt.

1842 – Gammelt målebordsblad hvor bakken ‘Kohorn’ er benævnt.

1922 – Den javanesiske Pavillon på den hollandske udstilling i efteråret 1922 i Tivoli.

1923 – Den 25. juni blev Den javanesiske Pavillon indviet på Kohornet.

Den javanesiske Pavillon med en af de mange bænke i forgrunden.

1937 – Kvinde ved bænken i fronten af Kohornet med udsigt til Feriehjemmet.

1953 – Den javanesiske pavillon til venstre i billedet efter at taget var blevet renoveret. I midten ses gartneriet og bagerst til højre Klintegaard.

Nutidigt skyggekort med Kohornet ved nr. 9. Det mørke område tilhører hotellet.

Nutidigt satelitkort der viser vandrestien fra hotellet til Kohornet.